fbpx

მრავალფეროვანი მოსაპირკეთებელი აგურები

 • წონა: 0.130 - 4კგ
 • გამძლეობა: 100 - 150წ
 • წყალშთანთქმა: 4-18%
 • ზომა: 11 შესაძლო ზომა
 • კვ/მ - 1 M² = 4-60ც
 • სიმტკიცე: PSI 7700

ფასი: 37 ₾

მრავალპეროვანი მოსაპირკეთებელი აგური

ფასი: 37 ₾

დეკორატიული აგურები

ფასი: 37 ₾

Decorative Brick Tbilisi brick shop
 • წონა: 0.130 - 0.360კგ
 • გამძლეობა: 90 - 110წ
 • წყალშთანთქმა: 2-14%
 • ზომა: 7 შესაძლო ზომა
 • კვ/მ - 1 M² = 50-60ც
 • სიმტკიცე: PSI 6700

ფასი: 37 ₾

დეკორატიული ბუნებრივი აგური

ფასი: 37 ₾

დეკორატიული საფასადე აგურები

ფასი: 37 ₾

დეკორატიული ქართული აგური, პროდუქტი პრემიუმ დეკორატიული საფასადე ფილები
 • წონა: 0.230 - 0.460კგ
 • გამძლეობა: 90 - 110წ
 • წყალშთანთქმა: 2-14%
 • ზომა: 11 შესაძლო ზომა
 • კვ/მ - 1 M² = 50-60ც
 • სიმტკიცე: PSI 11700

ფასი: 37 ₾

keramikuli klinkeris aguri fasadisatvis

ფასი: 37 ₾

შავი ფასადის აგური

ფასი: 37 ₾

mosapirkeTebeli klinkeris aguri